Juridische kennisgeving


1- Directeur van publicatie:

Josse Claire gedomicilieerd in 7 steegjes van de Louise-tuinen

​2- De gastheer

De gastheer van de blog La famille Ti'deuch (lafamilletideuch.com) is de firma LWS 4 r Galvani, 75017 Parijs

3- Intellectuele eigendom:
Zowel de algemene structuur als de teksten, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, en alle andere elementen waaruit de site bestaat, zijn het exclusieve eigendom van La famille Ti'deuch (lafamilletideuch.com).
De logo's en handelsmerken van de bedrijven die worden vermeld op de blog La famille Ti'deuch (lafamilletideuch.com) zijn het exclusieve eigendom van hun respectieve auteurs.
Elke weergave, reproductie en/of exploitatie, gedeeltelijk of volledig, van de bovengenoemde merken is (zijn) verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van hun houders.

4- Auteursrecht:
Elk gebruik, reproductie, marketing, distributie, geheel of gedeeltelijk, van deze blog door welke persoon dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de familie Ti'deuch is verboden en vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L. 335-2 en volgende van de Intellectuele Eigendomscode.
Bovendien is het gebruik van de informatie op deze blog uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij kunnen in geen geval, en om welke reden dan ook, verantwoordelijk worden gehouden, ongeacht de gevolgen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen op deze site.

5- Algemene waarschuwing:
De raadpleging van de blog La famille Ti'deuch (lafamilletideuch.com) wordt gratis aangeboden aan internetgebruikers en zonder enige garantie van de uitgever.
De informatie die beschikbaar is op de La famille Ti'deuch-blog (lafamilletideuch.com) die afkomstig is van externe bronnen, garandeert niet dat deze foutloos, actueel, volledig of anderszins is.


Bijgevolg is het aan de internetgebruiker om de informatie op de website op eigen risico te gebruiken en om eventuele controles onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid uit te voeren.
De familie Ti'deuch (lafamilletideuch.com) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de interpretatie die door internetgebruikers wordt gemaakt van alle informatie, informatie en advies die op haar blog wordt aangeboden, en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.


De eigenaren van de servicesites, geraadpleegd via de blog De familie Ti'deuch (lafamilletideuch.com) zijn als enige verantwoordelijk voor hun naleving van alle voorschriften die van toepassing zijn in het kader van de diensten die worden aangeboden aan eindklanten, en in het bijzonder de wetten en voorschriften gerelateerd aan:
- Consumentenbescherming,
– Valse of misleidende reclame,
- De kosten,
– Productconformiteit.

6- Fotocredits en copyright:

De aftiteling en copyright van de beelden (films en foto's) aanwezig op de blog La famille Ti'deuch (lafamilletideuch.com) zijn het exclusieve eigendom van de website La famille Ti'deuch.

Anders, wanneer foto's afkomstig zijn van partners, worden ze met hun toestemming op de site van La famille Ti'deuch geplaatst en vermeld.

Anders kunnen sommige afbeeldingen afkomstig zijn van royaltyvrije beeldbanken https://pixabay.com/

lafamilletideuch@gmail.com
06.24.63.25.97

    De familie Ti'deuch is te vinden op Instagram en Facebook.

    Volg ons